AGM - eco solutions / tretman otpadnih voda      

Tehnologija, consulting, oprema i sve ostalo za tretman otpadnih voda

OPREMA ZA TRETMAN OTPADNIH VODA

   SISTEMI I UREĐAJI ZA TRETMAN-PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA:

        *   BIOLOŠKI UREĐAJI NA BAZI AKTIVNOG MULJA 

          *  ECO - BOX (REUTILIZIRANJE OTPADNIH VODA)           

          *   SEPARATORI ULJA, MASTI I NAFTNIH DERIVATA SA KOALESCENTOM

          *  COUNTRY - SISTEMI ZA PODNAVODNJAVANJE

          *   MASTOLOVI- SEPARATORI ORGANSKIH MASNOĆA I DETERDŽENATA 

          *  PONTONSKI ELEMENTI (PLUTAJUĆI ELEMENTI)

          *   PRATICA - CRPNE STANICE ZA PODIZANJE OTPADNIH VODA 

          *  FIKSNE REŠETKE

           *   TAILORMADE - SISTEMI ZA SPECIFIČNE POTREBE KORISNIKA 

           *  RAZDJELNA I DRUGA OKNA

           *   RAIN - SISTEMI ZA TRETMAN OBORINSKIH OTPADNIH VODA 

          *  SPREMNICI ZA TEKUĆINE

                                       

BIOLOŠKI  UREDJAJ  NA  BAZI  AKTIVNOG  MULJA   

 

    BIO - CRO CASA          KATALOG                                     

           

     Sistem (konfiguracija) - Biološki uređaj na bazi

       aktivnog mulja za objekte različitih namjena
  
            - kapaciteta:  5 – 25 E.S. (korisnika)
       

 

    POLI 1             KATALOG

 

        Sistem (konfiguracija) - Biološki uređaj na bazi

       aktivnog mulja za objekte različitih namjena

           -  kapaciteta:  od 50-200 E.S. (korisnika)

 

      COMPACT        KATALOG

                                                     

          Biološki uređaj na bazi aktivnog mulja

               za objekte različitih namjena

        - kapaciteta od 25-65 E.S. (korisnika)

 

  SEPTIČKA BIO JAMA       KATALOG 

 

                            Biološki uređaj 

           - kapaciteta  2-150 E.S. (korisnika)

 

  TROKOMORNA SEPTIČKA JAMA           KATALOG 

    

                                   Biološki uređaj 

                       - kapaciteta  4 - 100 E.S. (korisnika)

         

                                                                                                   

SEPARATORI  ULJA,  MASTI  I  NAFTNIH  DERIVATA SA KOALESCENTNIM FILTEROM             

 

   STANDARDNI SEPARATOR        KATALOG

       SA KOALESCENTNIM FILTEROM  

 

  - kapaciteta  protoka Q = 0,5 – 40,0  lit/sek             

 

 SEPARATOR  M - IZVEDBA     KATALOG

    SA KOALESCENTNIM FILTEROM

 

        - kapaciteta protoka Q = 0,5-75,0  lit/sek

 

 SEPARATOR  OTTO - PE      KATALOG

 SEPARATORI ULJA I NAFTNIH DERIVATA SA KOALESCENTNIM FILTEROM

 

          - kapaciteta  protoka Q = 1,5-6,0 lit/sec                                                  

                                                                        

SEPARATOR   Z  IZVEDBA          KATALOG

SEPARATORI ULJA I NAFTNIH DERIVATA SA KOALESCENTNIM FILTEROM,

AUTOMATSKIM ZATVARAČEM I BYPASS-OM

 

 - kapaciteta  protoka od  Q = 10/100  lit/sec  do  Q = 100/1000 lit/sec    

 

 

MASTOLOV PJESKOLOV- SEPARATOR / ODVAJAČ ORGANSKIH ULJA I MASTI 

                                               

  MASTOLOV -  PJESKOLOV        KATALOG

 

   za kuhinje, restorane,menze,domaćinstva i sl.              

        - kapaciteta 50-1500 obroka dnevno

                                   

CRPNE STANICE - za podizanje oborinskih,

sanitarnih i tehnoloških otpadnih voda

     

   CRPNA STANICA PRATICA FAMILY       KATALOG 

 

           - kapaciteta dizanja protoka  0-28 m3/h

             

   CRPNA STANICA PRATICA       KATALOG

      

       -  kapaciteta dizanja protoka 0-36 m3/h

 

       

OSTALI SISTEMI, UREĐAJI I PROIZVODI       

 

  TAILORMADE         KATALOG                                                                                                      

 

    

 

 

 

  

 

 

  biološki sistemi kapaciteta 200 - 3.000 E.S.

  kreirani prema specifičnim potrebama korisnika

      

  RAIN       KATALOG

  konfiguracija za tretman prvih oborinskih voda

 

 - kapaciteta za površinu do  1 ha, a po zahtjevu i do  10 ha

     

 PLUTAJUĆI ELEMENTI - PONTONI     KATALOG
    za  off-shore djelatnosti i razne druge namjene

 

 

      

        

    

        

 

 

 

 

 

  FIKSNE REŠETKE        KATALOG 

 


   RAZDJELNA I DRUGA OKNA       KATALOG

 

 

  

SPREMNICI       KATALOG     

   za vodu i razne tekućine

 

 

 

 COUNTRY       KATALOG

      sistem za podnavodnjavanje   

 

 

 

 

 ECO - BOX       KATALOG 

    sistem za reutilizaciju otpadnih voda     

      - kapaciteta 50 - 150 E.S.

 

- Ovdje možete pogledati  Katalog naših sistema i uređaja

 

                                             

  Kontakt-forma        Početna          Na vrh           Kontakt-info