AGM - eco solutions / tretman otpadnih voda      

Tehnologija, consulting, oprema i sve ostalo za tretman otpadnih voda

*** Ekskluzivni i ovla?teni distributer opreme robne marke ISEA Italija 

COMPACT - Bioloski uredjaj na bazi aktivnog mul...

Ugradnja Bioloskog uredjaja na bazi aktivnog mulja sa dodtanom aeracijom TIP COMPACT kapaciteta 25 - 65 E.S. sa Primarnom taloznicom za predtretman otpadnih voda
 
1 - 11 of 11 Photos
Rss_feed