AGM - eco solutions / tretman otpadnih voda      

Tehnologija, consulting, oprema i sve ostalo za tretman otpadnih voda

*** Ekskluzivni i ovla┼íteni distributer opreme robne marke ISEA Italija 

SBR MULTI PRO - 80.2 COMPACT / 3D animacija

Biološki (Aerobni) sistem na bazi aktivnog mulja sa dodatnom aeracijom (CASS tehnologija) sa potopnim aeratorom i pumpom za povrat bioaktivnog mulja i sa fiksnom rešetkom i pumpama sa savladavanje negativne visinske razlike u skučenim prostornim mogućnostima - 3 D crtež

Posted by ag-metal on June 1, 2011 at 7:47 AM 10991 Views