top of page

Bio akumulator / aktivator (IFAS Technology)

IFAS (Integrated Fixed Film Activated Sludge / Integrisani fiksirani film za aktivaciju mulja) što je u stvari Integrisani biološki akumulator/aktivator - razlog je zaštita kolonija aerobnih bakterija odnosno zaštita aktivne bio mase pogotovo tamo gdje su očekivane oscilacije u dotoku otpadne vode, to jest gdje su izražena sezonska kolebanja u količini dotoka otpadne vode.

IFAS kombinira prednosti tehnologije fiksiranog filma i konvencionalne aktivacije mulja. Koristeći veliku površinu filter-medija količina aktivne bio mase će porasti istovremeno povećavajući vrijeme trajanja bioaktivnog mulja. Ovakva IFAS rješenja povećavaju i do 40% učinkovitost biološkog pročišćavanja otpadnih voda.

Nudimo vam blokove koji se ugrađuju u septičke bio jame i u biološke uređaje za tretman kućanskih i komunalnih otpadnih voda različitih veličina, i ovakvo korištenje se naziva IFAS tehnologija.

Dimenzije blokova za isporuku se rade prema potrebama i zahtjevima kupaca.

bottom of page