top of page

BIO - CRO CASA > Biološki uređaj na bazi aktivnog mulja za pročIšćavanje otpadnih voda)

 

BIO - CRO CASA

 

Sistem (konfiguracija) - Biološki uređaj na bazi aktivnog mulja za objekte različitih namjena

- kapaciteta: 5 – 25 E.S. (korisnika)

Ulazni dio - gdje ulaze otpadne vode (influent) kroz polipropilenske ili polietilenske cijevi (primarna taložnica).


Oksidacija - otpadnih voda u posudi vrši se dodavanjem zraka pomoću potpuno tihog, niskotlačnog komresora

smještenog u kućištu pored samog uređaja, čime se podspješuje proces razgradnje otpadnih organskih

tvari na jednostavnije spojeve prihvatljive za okoliš, a sve uz pomoć djelovanja kolonije različitih aerobnih

mikroorganizama.


Aeracija – otpadnih voda vrši se uz pomoć gotovo nečujnog niskotlačnog kompresora snage od 30 W do 80 W ovisno

o tipu uređaja (čime su trškovi eksploatacije minimalni) i to difuzijom zraka u obliku mnoštva sitnih balončića

unutar uređaja preko nezačepljivog difuzora izvedenog od EPDM gume.


Taloženje/sedimentacija – krutih tvari iz vodenog toka koji dolazi iz zone oksidacije vrši se u konusnoj posudi predviđenoj

za taloženje.


Uređaj - je dimenzioniran tako da se osigura optimalan period zadržavanja otpadnih voda u odnosu na predviđenu količinu

otpadnih voda, a da bi se obezbijedilo postići potrebne efekte u fazama taloženja sedimentnog dijela, zaustavljanja

lebdećih tvari, i aeracijom potpomognute aerobne razgradnje organskog otpada.


Namjena – Koristi se za tretman i pročišćavanje sanitarnih (civilnih, komunalnih, fekalnih) otpadnih voda i tehnoloških otpadnih

voda :

- za sve stambene objekte, poslovne objekte, objekte u turizmu kao i vikendice, mali hoteli, moteli, kampovi itd.,

- za uslužne i proizvodne pogone u prehrambenoj i drugim industrijama gdje su manji dnevni protoci otpadnih voda, itd.

Svrha mu je pročišćavanje sanitarnih i tehnoloških otpadnih voda do dozvoljenog stepena (drugi stepen pročišćavanja)

za upuštanje tako dobivenog efluenta u prirodni recipijent - površinske vode, tlo itd.


Mogućnost – moguće je izvršiti priključenje i na postojeću septičku jamu.              ISEA BIO - CRO CASA BIOLOŠKI UREĐAJ NA BAZI AKTIVNOG MULJA (AEROBNI SISTEM) : TIPOVI

AGM - eco solutions: Video - Ugradnja opreme

AGM - eco solutions: Slike ugradnje opreme

Facebook Like Button

Twitter Follow Button

Google +1 Button

* UGRADNJA - MONTAŽA ISEA BIO - CRO CASA - U slučaju prisustva podzemnih voda u tlu:  

Taložnik je usklađen sa zahtjevima norme BAS EN 12255-4:2004 (EN 12255-4:2002) i norme BAS EN 12566-1/A1:2005


(EN 12566-1:2000/A1:2003). BIO- Uređaj je usklađen sa zahtjevima normi: BAS EN 12255-6:2004 (EN 12255-6:2002);


BAS EN 12566-2:2008 (EN 12566-2:2005 IDT ); BAS EN 12566-3:2008 (EN 12566-3:2005 IDT).Garantujemo da kvaliteta pročišćenih voda zadovoljava zakonom propisane standarde za ispust u prirodni prijemnik druge kategorije.


ISEA daje jamstvo za sve elektromehaničke djelove za period od 12 mjeseci.


Proizvođač zadržava pravo izmjena opisanih tehničkih karakteristika.

- Osnove funkcioniranja metoda biološkog pročiščavanja otpadnih voda :

 VIDEO : Montaža ISEA BIO - CRO CASA 4, Banja Luka    

Katalog ISEA BIO - CRO CASA

Kontakt-forma

Početna

Kontakt-info

Na vrh

Nazad

bottom of page