top of page

Definitivno najpovoljnije cijene opreme,aktivnih sklopova, filtera i sredstava

AGM - eco solutions: Video - Ugradnja opreme

AGM - eco solutions: Slike ugradnje opreme

Facebook Like Button

Predlažemo optimalna rješenja prilagođena stvarnim

potrebama klijenta uz najpovoljnije cijene na tržištu !

SADA u našoj ponudi Koncentrati dobrih, nepatogenih mikroorganizama za uklanjanje i sprečavanje pojave neugodnih mirisa, za efikasniji rad i ubrzavanje procesa razgradnje organskog otpada u septičkim jamama, biološkim uređajima, mastolovima i crpnim stanicama, uz smanjenje količine nataloženog organskog mulja i do 5 puta, što značajno odlaže proces čišćenja ovih uređaja i snižava troškove održavanja.

AGM - eco solutions / Uvodna riječ

Poštovani Klijenti,

 

AG - Metal Zenica je firma koja se bavi tretmanom otpadnih voda, to jest svim

onim što se odnosi na ovu industriju kao što je Consulting kod predlaganja

optimalnog rješenja za odabir i dimenzioniranje najadekvatnije opreme, prodaja

najšire palete raznovrsne opreme za tretman otpadnih voda, prodaja hidrauličkih

i pneumatskih elektrosklopova i različitih filtera i difuznih membrana koji se

ugrađuju u različita postrojenja i održavanje i servis postrojenja za tretman

otpadnih voda.

 

Oblašću tretmana otpadnih voda bavimo se od 2004. godine, i zahvaljujući

profesionalizmu, inovacijama i usvajanju novih tehnologija, te zahvaljujući

stalnom ukupnom usavršavanju, možemo reći da smo na ovom polju postigli

značajne i respektabilne rezultate.

 

Modus operandi kojeg slijedimo je takav da kod svakog konkretnog Klijenta

identificiramo njegove realne potrebe. Zatim, na osnovu tih saznanja, gdje prije

svega mislimo na identificiranje otpadnih voda po vrstama, identificiranje

različitih tereta zagađenja koji se pojavljuju u tim otpadnim vodama, identificiranje

intenziteta zagađenja i količine otpadnih voda, koncipiramo tehnološka rješenja,

vršimo odabir i dimenzioniranje potrebne opreme, pronalazeći na taj način za

svakog pojedinačnog Klijenta optimalno rješenje.

 

Nastojimo dakle, našim cijenjenim Klijentima ponuditi najbolje moguće rješenje

uz najmanje moguće troškove, i naravno sve u skladu sa relevantnom

domicilnom i evropskom legislativom za oblast tretmana otpadnih voda.

 

Osim toga, našim Klijentima pružamo kompletan Pre-prodajni i Post-prodajni

Support, počevši od relevantnih proračuna, detaljnih opisa i pojašnjenja o

tehnologiji, uputa i crteža za ugradnju sistema i uređaja za tretman otpadnih voda,

isporuke ugovorene opreme za tretman na mjesto ugradnje bilo gdje u Bosni i

Hercegovini i uputa i preporuka za eksploataciju, pa sve do montaže

elektrotehničkih sklopova i puštanja u probni rad od strane našeg tima

(ovo vrijedi za tehnološki složenije sisteme i uređaje), i do redovitog održavanja

i servisiranja ugrađene opreme, kao i prodaju i zamjenu radnih sklopova, dijelova

i sredstava. 

 ***************************************************

Napomena: Pozivamo projektante i projektantske kuće na suradnju !

bottom of page