top of page

Cijevni difuzori (Tube Diffusers) za finu aeraciju


Difuzeri finih mjehurića u obliku cijevi - tuba (Tube Diffuser) različitih veličina i to dužine 250 mm, 500 mm i 1.000 mm sa odgovarajućim plaštom koji je u stvari difuzna membrana koja proizvodi fine mjehuriće koji ne mogu biti veći od 3 mm u diametru.


Model dužine 250 mm promjera 62 mm ima difuznu membranu sa 4.000 mikro rupica koje uz pomoć niskotlačnog kompresora proizvode mjehuriće zraka veličine 1 - 3 mm, i može u kontinuiranom radu u otpadnu vodu ubaciti 1,5 do maksimalno 6,7 m3/h zraka.


Model dužine 500 mm promjera 62 mm ima difuznu membranu sa 8.300 mikro rupica koje uz pomoć niskotlačnog kompresora proizvode mjehuriće zraka veličine 1 - 3 mm, i može u kontinuiranom radu u otpadnu vodu ubaciti 2,5 do maksimalno 11,3 m3/h zraka.


Model dužine 1.000 mm promjera 62 mm ima difuznu membranu sa 18.000 mikro rupica koje uz pomoć niskotlačnog kompresora proizvode mjehuriće zraka veličine 1 - 3 mm, i može u kontinuiranom radu u otpadnu vodu ubaciti 5,0 do maksimalno 24,0 m3/h zraka.


Sva tri modela imaju priklučak od 19 mm, i rade u temperaturnom opsegu od 0⁰C - 100⁰C.


Materijal od kojeg je izrađena memmbrana jeste High grade EPDM - Silicon.


Osnovna primjena jeste fina odnosno dodatna aeracija kod bioloških - aerobnih sistema za tretman otpadnih voda različitog porijekla.

bottom of page