top of page

Linearni niskotlačni kompresori - aeratori za finu, dodatnu aeraciju


LINEARNI ENVIRO ET SERIES - NISKOTLAČNI KOMPRESORI AERATORI ZA FINU / DODATNU AERACIJU


To su niskotlačni linearni bezuljni kompresori male snage i sa niskim utroškom električne energije koji proizvode zrak niskog pritiska za ubacivanje preko različitih difuzora zraka u otpadne vode.


Osnovna primjena jeste fina odnosno dodatna aeracija kod bioloških - aerobnih sistema za tretman otpadnih voda različitog porijekla.

Aeracija otpadnih voda odvija se u komorama koje se nazivaju Bio reaktori - to je ubrzavanje procesa oksidacije organskog otpada ubacivanjem u otpadnu vodu velikih količina zraka u obliku mikro-mjehurića pomoću niskotlačnih kompresora i odgovarajućih difuznih membrana sa odgovarajućom automatskom elektronikom za vođenje procesa aeracije.


U ponudi imamo više modela ovih aeratora:


1. Model ET30:

- protok zraka 30,0 l/min, pritisak 0,15 bara, potrošnja el.enrgije 25 W, buka 40,0 db


2. Model ET40:

- protok zraka 40,0 l/min, pritisak 0,15 bara, potrošnja el.enrgije 30 W, buka 40,0 db


. Model ET60:

- protok zraka 60,0 l/min, pritisak 0,10 bara, potrošnja el.enrgije 55 W, buka 40,0 db


4. Model ET80:

- protok zraka 80,0 l/min, pritisak 0,10 bara, potrošnja el.enrgije 85 W, buka 40,0 db


5. Model ET100:

- protok zraka 100,0 l/min, pritisak 0,10 bara, potrošnja el.enrgije 105 W, buka 45,0 db


6. Model ET120:

- protok zraka 120,0 l/min, pritisak 0,10 bara, potrošnja el.enrgije 125 W, buka 45,0 db


7. Model ET150:

- protok zraka 150,0 l/min, pritisak 0,15 bara, potrošnja el.enrgije 125 W, buka 45,0 db


8. Model ET200:

- protok zraka 200,0 l/min, pritisak 0,15 bara, potrošnja el.enrgije 210 W, buka 46,0 db

bottom of page