top of page

VB - Vortex Blower series - aeratori većeg


kapaciteta za finu, dodatnu aeraciju


VB - VORTEX BLOWER SERIES

- AERATORI ZA FINU / DODATNU AERACIJU


To su niskotlačni vortex bezuljni kompresori srednje snage i sa niskim utroškom električne energije koji proizvode zrak niskog pritiska za ubacivanje preko različitih difuzora zraka u otpadne vode.


Karakteriše ih dizajn sa robusnom strukturom i mala ukupna težina u odnosu na performanse.


Osnovna primjena jeste fina odnosno dodatna aeracija kod bioloških - aerobnih sistema za tretman otpadnih voda različitog porijekla.


Aeracija otpadnih voda odvija se u komorama koje se nazivaju Bio reaktori - to je ubrzavanje procesa oksidacije organskog otpada ubacivanjem u otpadnu vodu velikih količina zraka u obliku mikro-mjehurića pomoću niskotlačnih kompresora i odgovarajućih difuznih membrana sa odgovarajućom automatskom elektronikom za vođenje procesa aeracije. Idealan je za upotrebu kod većih i velikih sistema za tretman otpadnih voda.


U ponudi imamo više modela ovih aeratora:


1. Model VB-390G:

- protok zraka 500,0 l/min, pritisak 0,10 bara, potrošnja el.enrgije 180 W, težina 10,2 kg


2. Model VB-800G:

- protok zraka 1000,0 l/min, pritisak 0,15 bara, potrošnja el.enrgije 400 W, težina 17 kg


3. Model vb-1200g:

- protok zraka 1317,0 l/min, pritisak 0,19 bara, potrošnja el.enrgije 600 W, težina 21 kg

bottom of page