top of page

Alarm za separatore ulja, masti i naftnih derivata


Alarm za separator ulja, masti, naftnih derivata i ostalih lakih tekućina


Idealno za gradilišta ili mjesta gdje je priključak za struju dostupan , što čini instalaciju jako jednostavnom i jeftinom.Ova jedinica ima zvučni alarm , LCD displej i kontroliše se jednostavnim pritiskom na dugme. Dolazi sa izlaznim relejom koji omogućava da se koristi externi zvučnik i takodje može biti povezana na objekat za koji se koristi.


Alarm se pali tako da dozvoli dovoljno vremena da se ispravi greška i da se njime rukuje sigurno i ekonomično, a da se spriječi prolazak ulja kroz separator i samim tim sprečava zagađivanje vodenih resursa i time štiti od velikih troškova naknadnog čišćenja okoliša.


Pozitivne strane:


- Alarmni sistem i senzori garantuju veći nivo zaštite i sigurnosti sa

jednostavnom instalacijom za besprijekorno nadziranje nivoa ulja u

separatorima.

- Upozorava na visoke nivoe ulja i lakih tečnosti u separatoru,

- Upozorava kada je vrijeme da separator treba da se prazni,

- Smanjuje troškove regulisanja otpadnih voda,

- Slaže se sa standardom-normom EN 858-1 i EN 858-2,

- Može se spojiti na bilo koji separator,

- Osigurava siguran i ekonomičan rad separatora.


Specifikacije

- Električni uređaj 230VAC

- IP65 ABS Enclosure 180 x 180 x 60mm

- Output: Clean Contact Relay

- LCD Display

- Zvučni alarm

- Domet sonde 200 m (zavisno od kabla)

- Atex approved: Baseefa 08ATEX0110/1

- Specific Marking of Explosion Protection: Ex II (1) G [Ex ia Ga] IIC (-20°C

≤ Ta ≤ +50°C)


Compatibilne Sonde

High Oil - conductivity or specific gravity

High Liquid - optical or float float switch Silt - optical


Za separatore ulja, masti, naftnih derivata i ostalih lakih tekućina koji se ugrađuju na lokaciji gdje nije moguće osigurati napajanje električnom energijom, možemo ponuditi module alarma sa napajnjem iz baterija, i sa napajanjem solarnom električnom energijom.

bottom of page