AGM - eco solutions / tretman otpadnih voda      

Tehnologija, consulting, oprema i sve ostalo za tretman otpadnih voda

*** Ekskluzivni i ovlašteni distributer opreme robne marke ISEA Italija 

Coars Bubble Diffuser / Difuzor grubih mjehurića

CBD - Coarse Bubble Diffuser


Difuzer grubih mjehurića u obliku diska (Coarse Bubble Diffuser) Model  KACD-100 veličine 100 mm u diametru sa priključkom od 19 mm i odgovarajućom membranom koja  uz pomoć niskotlačnog kompresora koji proizvodi zrak niskog tlaka sa pritiskom od cca 0,15 bara, proizvodi grube mjehuriće koji nisu manji od 10 mm u diametru, koje onda ubacuje u otpadnu vodu, i time izazivajući turbulentno kretanje otpadne vode proizvodi miješanje i usitnjavanje organskog otpada u otpadnim vodama i takođe vrši aeraciju.

 

Primjenjuje se dakle, kod predtretmana otpadnih voda i to za miješanje i usitnjavanje i aeraciju - za proces započinjanja razdvajanja organskih i drugih materija na prostije spojeve.


Zahvaljujući CBD-u već u prvoj komori nekog biološkog uređaja / sistema započinju procesi aktivne oksidacije prispjelog organskog tereta zagađenja. 

Osim toga zahvaljujući primjeni ove tehnologije sprečava se brzo natrpavanje prve - prihvatne komore kod bioloških uređaja / sistema za tretman otpadnih voda krutim i ostalim sedimentnim organskim otpadom  i produžuju periodi obaveznog čišćenja biološkog  uređaja.Nazad na stranicu - Aktivni sklopovi