top of page

COMPACT - Biološki uređaj na bazi aktivnog mulja

COMPACT

Biološki uređaj na bazi aktivnog mulja

ZA STAMBENE I DRUGE OBJEKTE od 25-65 E.S. (korisnika)

Uređaj s aktivnim muljem izrađen od polietilena kao jedinstvena cjelina koju čini:

 

Ulazni dio: gdje ulaze otpadne vode kroz polipropilenske ili PVC cijevi.

 

Oksidacija: otpadnih voda u ulaznoj posudi, odvija se dodavanjem zraka iz kompresora,

potpuno tihog, smještenog u zasebnom vanjskom kućištu. Time se pospješuje

proces pročišćavanja organskih tvari djelovanjemaerobnih mikroorganizama.

 

Areacija: otpadnih voda, vrši se difuzijom zraka, u obliku sitnih balončića unutar uređaja

preko nezačepljivog difuzora izvedenog od EPDM gume.

 

Taloženje/sedimentacija: krutih tvari iz vodenog toka koji dolazi iz zone oksidacije, vrši se

u konusnoj posudi predviđenoj za taloženje. Uređaj je dimenzioniran

na način da se osigura optimalni period taloženja, u odnosu na

predviđenu količinu otpadnih voda.

 

Kloriranje (hlorisanje) : vrši se pri izlazu voda iz uređaja, pomoću tablete aktivnog klora smještene

u zasebnom kućištu ispred izlazne cijevi.

 

Namjena – Koristi se za tretman i pročišćavanje sanitarnih (civilnih, komunalnih, fekalnih) otpadnih voda

i tehnoloških otpadnih voda :

 

- za sve veće stambene objekte, veće poslovne objekte, objekte u turizmu kao i hoteli,

moteli, kampovi, manja naselja itd.,

 

- za uslužne i proizvodne pogone u prehrambenoj i drugim industrijama gdje su dnevni

protoci otpadnih voda u srednjimvrijednostima, itd.

 

Svrha mu je pročišćavanje sanitarnih i tehnoloških otpadnih voda do dozvoljenog stepena

(drugi stepen pročišćavanja) za upuštanje tako dobivenog efluenta u prirodni recipijent

kao što su to površinske vode, tlo, itd.

COMPACT - Biološki uređaj na bazi aktivnog mulja - Tipovi:

 * Navedene dimenzije dužine odnose se na ukupnu konfiguraciju uređaja


- Ostale dimenzije u tabeli odnose se na sam uređaj COMPACT

Primarna taložnica je usklađena sa zahtjevima norme BAS EN 12255-4:2004 (EN 12255-4:2002) i norme BAS EN 12566-1/A1:2005


(EN 12566-1:2000/A1:2003). BIO- Uređaj COMPACT je usklađen sa zahtjevima normi: BAS EN 12255-6:2004 (EN 12255-6:2002);


BAS EN 12566-2:2008 (EN 12566-2:2005 IDT ); BAS EN 12566-3:2008 (EN 12566-3:2005 IDT).


Garantujemo da kvaliteta pročišćenih voda zadovoljava zakonom propisane standarde za ispust u prirodni prijemnik druge kategorije.


ISEA daje jamstvo za sve elektromehaničke djelove za period od 12 mjeseci.


Proizvođač zadržava pravo izmjena opisanih tehničkih karakteristika.

Crteži COMPACT - Biološki uređaj

Osnove funkcioniranja metoda biološkog pročišćavanja otpadnih voda na bazi aktivnog mulja


djelovanjem aerobnih bakterija :

Katalog ISEA COMPACT

Kontakt-forma

Početna

Kontakt-info

Na vrh

Nazad

AGM - eco solutions: Video - Ugradnja opreme

AGM - eco solutions: Slike ugradnje opreme

Facebook Like Button

Twitter Follow Button

Google +1 Button

bottom of page