top of page

Disk Difuzori (Disc Diffusers) za finu aeraciju


DISK DIFUZORI ZA FINU - DODATNU AERACIJU


Difuzeri finih mjehurića u obliku diska (Disc Diffuser) različitih veličina i to 250 mm u diametru i 320 mm u diametru sa odgovarajućom difuznim membranama koje proizvode fine mjehuriće koji ne mogu biti veći od

3 mm u diametru.


Model diametra 250 mm ima difuznu membranu sa 6.600 mikro rupica koje uz pomoć niskotlačnog kompresora proizvode mjehuriće zraka veličine 1 - 3 mm, i može u kontinuiranom radu u otpadnu vodu ubaciti 1,5 do maksimalno 8,5 m3/h .


Model diametra 320 mm ima difuznu membranu sa 8.300 mikro rupica koje uz pomoć niskotlačnog kompresora proizvode mjehuriće zraka veličine 1 - 3 mm, i može u kontinuiranom radu u otpadnu vodu ubaciti 2,5 do maksimalno 15 m3/h.


Oba modela imaju priklučak od 19 mm, i rade u temperaturnom opsegu od 0⁰C - 100⁰C.


Materijal od kojeg je izrađena memmbrana jeste High grade EPDM - Silicon.


Osnovna primjena jeste fina odnosno dodatna aeracija kod bioloških - aerobnih sistema za tretman otpadnih voda različitog porijekla.

bottom of page