AGM - eco solutions / tretman otpadnih voda      

Tehnologija, consulting, oprema i sve ostalo za tretman otpadnih voda

*** Ekskluzivni i ovlašteni distributer opreme robne marke ISEA Italija 

Astral Multi - Action / Hlorne tablete

 
Astral Multi - Action - jeste multifunkcionalna, sporotopeća hlorna tableta sa produženim baktericidnim djelovanjem koja služi za dezinfekciju efluenta (pročišćene otpadne vode) koji se ispušta iz septičkih jama ili iz bioloških uređaja za tretman kućanskih i komunalnih otpadnih voda i to tako da se hlorisanjem efluenta i time izazvanom oksidacijom vode vrši uništavanje svih vrsta patogenih bakterija i drugih mikroorganizama, kao i algi.
Sigurnost: Rukovanje hlornim tabletama ne zahtjeva posebne mjere predostrožnosti. Pri rukovanju potrebno koristiti zaštitne rukavice i naočale. U slučaju kontakta s očima obilno isprati vodom i odmah se obratiti liječniku.
Primjena: Koristi se u tretmanu otpadnih voda za dezinfekciju efluenta kod septičkih jama i bioloških uređaja.
Doziranje: Ovisno o protoku efluenta koji izlazi iz nekog uređaja za tretman otpadnih voda , po potrebi se ubacuje po jedna hlorna tableta od 200 g u sklop za dezinfekciju koji se nalazi na izlaznoj cijevi iz septičke jame ili biološkog uređaja, i to tako da kada se prethodna tableta otopi onda ubaciti u sklop za dezinfekciju narednu tabletu. Ovisno o vanjskoj temperaturi i protoku efluenta kroz sklop za dezinfekciju, jedna hlorna tableta može dezinficirati maksimalno do 30 m3 efluenta prije nego se u potpunosti istopi. Svaki korisnik treba empirijski ustanoviti koli je to period kada treba ubaciti novu hlornu tabletu.
Sastav: Sadrži stabilizovani hlor koji se blago rastvara u vodi.
Čuvanje: Može se skladištiti 2 godine na suhom mjestu.
Pakovanje: 1.000 g (5 tableta po 200 g)
Rok trajanja: naznačen na deklaraciji