top of page

Koalescentni filter

Koalescentni flteri jesu blokovi izrađeni od polipropilena u saćastoj formi, a sve da bi se maksimalno povećala površina kojom će ovaj plastični film dodirivati zauljene otpadne vode i čime će se izvršiti dodatno i kvalitetnije izdvajanje ovih tereta zagađenja iz otpadnih voda.


U skladu sa važećim standardima, koalescentni filter je prema važećoj domicilnoj normi preuzetoj iz evropske regulative a to je norma BAS EN 858 obavezan element koji se ugrađuje u separatore ulja, masti, naftnih derivata i ostalih lakih tekućina.


OSNOVNE KARAKTERISTIKE KOALESCENTNIH FILTERA:


- Efektivna dodirna površina koalescentnih filtera ovisno o tipu kreće se od 105 m2/m3 pa do 205 m2/m3.

- Zadržava svoja svojstva i funkcionalnost u temperaturnom opsegu od

-10⁰ C pa do +80⁰C.

- Specifična težina materijala jeste 1,03 g/cm3.


FUNKCIJA KOALESCENTNOG FILTERA:


Funkcija koalescentnog filtera, koji, u stvari, jeste uložak sa velikim brojem pora - saćasta forma i koji na zidovima svojih pora koje sve zajedno čine veliku površinu, u dodiru sa oborinskim i /ili industrijskim otpadnim vodama dodatno zaustavlja kapljice i čestice mineralnih ulja i masti i ostalih lakih tekućina i to one koje se nisu uspjele odvojiti od vode i preći u lebdeći sloj u primarnoj fazi tretmana koja je utemeljena na razlici u specifičnim težinama između vode i mineralnih ulja, masti i slično. 

bottom of page