Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

AGM - eco solutions / tretman otpadnih voda

Tehnologija, consulting, oprema i sve ostalo za tretman otpadnih voda

*** Ekskluzivni i ovlašteni distributer opreme robne marke ISEA Italija

Koalescentni filter

Koalescentni flteri jesu blokovi izrađeni od polipropilena u saćastoj formi, a sve da bi se maksimalno povećala površina kojom će ovaj plastični film dodirivati zauljene otpadne vode i čime će se izvršiti dodatno i kvalitetnije izdvajanje ovih tereta zagađenja iz otpadnih voda.


U skladu sa važećim standardima, koalescentni filter je prema važećoj domicilnoj normi preuzetoj iz evropske regulative a to je norma BAS EN 858 obavezan element koji se ugrađuje u separatore ulja, masti, naftnih derivata i ostalih lakih tekućina.


OSNOVNE KARAKTERISTIKE KOALESCENTNIH FILTERA:


- Efektivna dodirna površina koalescentnih filtera ovisno o tipu kreće se od 105 m2/m3 pa do 205 m2/m3.

- Zadržava svoja svojstva i funkcionalnost u temperaturnom opsegu od

-10⁰ C pa do +80⁰C.

- Specifična težina materijala jeste 1,03 g/cm3.


FUNKCIJA KOALESCENTNOG FILTERA:


Funkcija koalescentnog filtera, koji, u stvari, jeste uložak sa velikim brojem pora - saćasta forma i koji na zidovima svojih pora koje sve zajedno čine veliku površinu, u dodiru sa oborinskim i /ili industrijskim otpadnim vodama dodatno zaustavlja kapljice i čestice mineralnih ulja i masti i ostalih lakih tekućina i to one koje se nisu uspjele odvojiti od vode i preći u lebdeći sloj u primarnoj fazi tretmana koja je utemeljena na razlici u specifičnim težinama između vode i mineralnih ulja, masti i slično.