top of page

Microlife DCD006 - Superiorni biološki rastvarač

 

Microlife DCD006 - Superiorni biološki rastvarač - koji brzo i efikasno pokreće sisteme i uređaje za tretman otpadnih voda, poboljšava postrojenja sa manje aktivnim muljem, štedi energiju, razgrađuje otpad, zaustavlja anaerobnu koroziju i pojavu neprijatnog mirisa, povećava učinkovitost i kapacitet preopterećenog sistema, sprečava blokade i uveliko smanjuje količinu mulja i time značajno prolongira periode čišćenja uređaja.

 

Sigurnost: DCD006 spada u KLASU 1 mikroorganizama koji ne zahtijevaju nikakve posebne mjere predostrožnosti kod primjene, transporta i skladištenja. Sadrži enzime koji mogu izazvati alergijske reakcije kod veoma osjetljivih ljudi i u tom slučaju potrebno se odmah javiti liječniku.

 

Primjena: Za Septičke jame,Biološke sisteme i crpne stanice.


Doziranje: Može se primijeniti direktno, ali puno je efikasnije razrijediti ga u omjeru 1:10 sa vodom na 30-40 °C i otapati do 15 min. Kod pokretanja postrojenja dozira se sa 25 g na 10 EBS (ekvivalentni broj stanovnika) i to 3 puta u prvoj sedmici a po 1 put u još naredne 3 sedmice. Svakih nekoliko mjeseci ponoviti doziranje, a pogotovo tokom sezona maksimalnog opterećenja postrojenja. Preporučuje se direktno ubacivanje u uređaj, mada može i kroz toalet.

 

Sastav: DCD006 su mikroorganizmi s dugotrajnim djelovanjem pričvršćeni na mineralne podloge. To je prah granulacije 160 mikrona. S.gustina:0,9-1. pH-vrijednost:6,5-7,5, miris: nema, boja:smeđa.


Čuvanje: Može se skladištiti 2 godine na 5-40°C, ukoliko nije izložen direktnoj sunčevoj svjetlosti ili vlazi.


Pakovanje: 100 g (4 pakovanja po 25 g u jednoj tegli) .


Rok trajanja: naznačen na deklaraciji

bottom of page