top of page

Microlife DCD063 - Biološki rastvarač

Microlife DCD063 - Biološki rastvarač koji razgrađuje organski otpad u aerobnom procesu, zaustavlja anaerobnu koroziju i pojavu neprijatnog mirisa i pospješuje razbijanje tvrdih organskih naslaga i mulja ne samo u uređaju nego i u upojnom bunaru u tlu. Uveliko smanjuje količinu mulja i time značajno prolongira periode čišćenja uređaja.


Sigurnost: : DCD063 spada u KLASU 1 mikroorganizama koji ne zahtijevaju nikakve posebne mjere predostrožnosti prilikom primjene, transporta i skladištenja. Sadrži enzime koji mogu izazvati alergijske reakcije kod veoma osjetljivih ljudi i u tom slučaju potrebno se odmah javiti liječniku.


Primjena: Za Septičke jame, Biološke uređaje i crpne stanice.


Doziranje: : Startno doziranje: u prvoj sedmici 3 puta po 75 g na 4 osobe ili na 1m3 uređaja i preporučuje se direktno ubacivanje u uređaj, mada može i kroz toalet. Kasnije ubacivati po potrebi, odnosno barem 1 do 2 puta mjesečno po 75 g na 4 osobe.


Sastav: Mikroorganizmi u DCD063 su karbonati, vulkanski porozni minerali, makro elementi, oligo elementi. To je prah granulacije 160 mikrona. Specifična gustina: 1,0-1,2. pH-vrijednost u zasićenoj otopini:6,5-7,5, miris: nema, boja: bež.


Čuvanje: Može se skladištiti 2 godine na temperaturi 5-40°C, ukoliko proizvod nije izložen direktnoj sunčevoj svjetlosti ili vlazi.


Pakovanje: 375 g (5 pakovanja po 75 g u jednoj tegli) .


Rok trajanja: naznačen na deklaraciji

bottom of page