top of page

NAŠE MOGUĆNOSTI

Poštovani Klijenti,

 

  • Želimo da Vas obavijestimo da smo, na osnovu dosad stečenih pozitivnih iskustava, u mogućnosti ponuditi Vam funkcionalno, kvalitetno i finansijski najpovoljnije kompletno rješenje svih faza tretmana i pročišćavanja gotovo svih vrsta otpadnih voda, odnosno možemo Vam ponuditi:

  • Consulting ( koji je besplatan) u odabiru i dimenzioniranju potrebne opreme za tretman otpadnih voda. Predložimo vam rješenja načina tretmana i pročišćavanja tehnoloških (industrijskih), komunalnih, kućanskih (sanitarnih /fekalnih ), oborinskih i ostalih vrsta otpadnih voda, a u skladu sa relevantnom domicilnom i evropskom legislativom. Ako je u pitanju industrija i poduzetništvo, predložimo vam radno – tehnološke procedure i organizaciono – tehničke rješenja za smanjenje intenziteta zagađenja tehnoloških otpadnih voda i smanjnje ukupne produkcije tehnoloških otpadnih voda, i sve u cilju da se postigne funkcionalan, učinkovit, praktičan i za investitore najpovoljniji mogući način tretmana otpadnih voda.

  • Prodaju opreme - sistema ( konfiguracija ) i uređaja, tankova, elektronskih, mehaničkih, pneumatskih i hidrauličkih sklopova, koalescentnih i ostalih filtera, difuzora i difuznih membrana i ostalog za tretman otpadnih voda ii to zasigurno po najpovoljnijim cijenama na tržištu;

  • Kompletnu postprodaju – servis, održavanje i montaža opreme sa ugrađenim elektro – mehaničkim sklopovima;

  • Dakako, svi naši prijedlozi rješenja načina tretmana otpadnih voda bazirani su na:

  • BAT ( Best Available Technique / Najbolje raspoložive tehnike) i

  • BAP ( Best Available Practices / Najbolje raspoložive prakse).

Kvalitetno, u skladu sa najvišim evropskim standardima i naravno u skladu sa domicilnim i evropskim normama – zakonima, propisima i pravilnicima, u mogućnosti smo rješavati različite vrste otpadnih voda, kao što su:
otpadne vode onečišćene uljima, mastima i naftnim derivatima različitog mjesta nastanka, kao što su benzinske pumpe, razne prometnice uključujući autoceste, parkinzi, površine koje se koriste za različite tehnološke procese, tvorničke hale, te tehnološke otpadne vode iz različitih industrija, itd.;otpadne vode onečišćene organskim mastima, sredstvima za pranje i čišćenje koje se pojavljuju u kuhunjama, restoranima, menzama, te tehnološke otpadne vode u prehrambenoj industriji i drugim industrijama, itd.;otpadne vode onečišćene organskim teretom zagađenja – kao što su fekalne / sanitarne vode (kućanske/ komunalne) i to za sve vrste objekata i tehnološke otpadne vode iz prehrambene industrije;mnoge vrste tehnoloških otpadnih voda opterećenih različitim zagađenjima;grupa naših uređaja može vršiti denitrifikaciju i reutilizaciju otpadnih voda;imamo razvijenu grupu crpnih stanica dizajniranih za potrebe savladavanja visinskih razlika u nivoima odvođenja otpadnih voda i to za oborinske vode, tehnološke vode, komunalne i kućanske otpadne vode;isto tako imamo razvijenu grupu pomoćnih uređaja koji se koriste kod složenijih situacija tretmana otpadnih voda u različitim konfiguracijama, iimamo dizajniranu grupu različitih spremnika za različite hemijske tekućine i vodu.
Prema namjeni objekata u mogućnosti smo rješavati otpadne vode za:
stambene objekte svih veličina,poslovne objekte svih namjena,stambeno – poslovne objekte,manja naselja,proizvodne i uslužne obrte,proizvodna i uslužna preduzeća i pogone.
Za sve proizvode u mogućnosti smo Vam dostaviti crteže i crteže ugradnje sistema i uređaja, kao i uputstva za eksploataciju i održavanje.


Naši sistemi i uređaji u adekvatnoj konfiguraciji i pravilno dimenzionirani postižu izlazne parametre efluenta u skladu sa važećim evropskim standardima i sa relevantnom domicilnom legislativom.


Nas trebate odabrati prije svega zato što: Odabir naših uređaja:

  • projektantima pojednostavljuje, olakšava i ubrzava posao,

  • izvođačima pojednostavljuje i ubrzava ugradnju,

  • a, investitorima donosi značajne finansijske uštede.

Javite nam se da Vam pomognemo i u fazi projektovanja, kod odabira opreme, dimenzioniranja i konfiguracije uređaja za optimalno rješavanje Vaših potreba u skladu sa važećim propisima.


A, kada je u pitanju cijena naše opreme, uvjerićete se da smo definitivno najpovoljniji na tržištu.

Srdačan pozdrav i svako dobro.

AG - Metal Zenica

AGM - eco solutions: Video - Ugradnja opreme

AGM - eco solutions: Slike ugradnje opreme

Facebook Like Button

bottom of page