top of page

AGM - eco solutions

PRIMJENA OPREME ZA TRETMAN OTPADNIH VODA

Prema namjeni objekata u mogućnosti smo rješavati otpadne vode za:


1. stambene objekte svih veličina,

2. stambeno – poslovne objekte,

3. poslovne objekte svih namjena,

4. naselja,

5. proizvodne i uslužne obrte,

6. proizvodna i uslužna preduzeća i pogone.


Na osnovu vaših realnih potreba, uradićemo validne proračune, i predložiti vam rješenje i opremu za tretman otpadnih voda koje će biti u skladu sa općeprihvaćenim standardima i relevantnom legislativom i naravno, bazirano na najboljim raspoloživim tehnikama (BAT - Best Available Technique) i Najboljim raspoloživim praksama (BAP - Best Available Practices), i koje će biti optimalno, adekvatno i po, zasigurno, najnižim cijenama na bosanskohercegovačkom tržištu, i to ne samo kada je u pitanju cijena opreme, nego i sa najnižim troškovima eksploatacije i održavanja.


RJEŠENJA TRETMANA OTPADNIH VODA PO VRSTI I MJESTU NASTANKA :


- Rješenja tretmana kućanskih otpadnih voda (Domestic Wastewater) i komunalnih otpadnih voda (Municipal Wastewater) i oborinskih otpadnih voda za objekte i komplekse objekata namijenjene za stanovanje: obiteljske kuće, vile, vikendice, planinske kolibe, stambene zgrade, resorte, stambene komplekse, apartmanska i vikend naselja, i sela i naselja, itd., 

- Rješenja tretmana komunalnih otpadnih voda (Municipal Wastewater), sivih i crnih otpadnih voda i oborinskih otpadnih voda za škole, vrtiće, đačke i studentske domove, univerzitetske kampuse, izbjegličke centre i ostale institucije svih mogućih namjena, za objekte proizvodnih i uslužnih obrta i proizvodnih i uslužnih preduzeća i to svih vrsta i djelatnosti, itd.,

- Rješenja tretmana svih vrsta otpadnih voda koje se produciraju kod objekata, kao npr. komunalnih otpadnih voda (Municipal Wastewater), sivih otpadnih voda iz kuhinja restorana i šankova barova i kafea, iz praonica motornih vozila, i oborinskih otpadnih voda za benzinske pumpe, autoservise, autopraonice, plinske stanice, itd., 

- Rješenja tretmana različitih vrsta otpadnih voda koje se produciraju korištenjem različitih objekata prometne infrastrukture, kao npr. tretman komunalnih otpadnih voda (Municipal Wastewater), sivih otpadnih voda iz kuhinja restorana i šankova barova i kafea, i oborinskih otpadnih voda za granične prelaze, naplatne rampe na autocestama, za odmorišta na autocestama, odnosno tretman oborinskih otpadnih voda za parkinge, tunele, mostove i autoceste, itd., 

- Rješenja tretmana različitih vrsta otpadnih voda koje se produciraju korištenjem različitih objekata sportske, rekreativne i religijiske

infrastrukture, kao npr. tretman komunalnih otpadnih voda (Municipal

Wastewater), sivih otpadnih voda iz kuhinja restorana i šankova barova i kafea, i oborinskih otpadnih voda za sportske dvorane, stadione, plaže, vodene parkove, marine, vjerske centre i bogomolje, samostane, svetišta, parkove, itd.,

- Rješenja tretmana različitih vrsta otpadnih voda koje se produciraju korištenjem različitih proizvodnih i uslužnih objekata i tehnološke opreme u obrtima i preduzećima, kao npr. tretman komunalnih otpadnih voda (Municipal Wastewater), sivih otpadnih voda iz kuhinja restorana i šankova barova i kafea, oborinskih otpadnih voda, i naravno tehnoloških otpadnih voda za najrazličiteije vrste industrije i djelatnosti. Spomenuti ćemo ovdje neke industrije. Između mnogih, to su turizam, ugostiteljstvo, zatim to su stočarstvo, peradarstvo, uzgoj ribe, prehrambena industrija (destilerije, pivovare, vinarije, prerada voća i povrća, mlinovi i silosi za žito, mljekarska industrija, prerada kafe, pekarstvo, konditorska industrija, klaonička industrija, prerada mesa i ribe, itd.), kožarska industrija, tekstilna industrija, duhanska industrija, metalska i metaloprerađivačka industrija, metalurgija, petrohemijska industrija, ekstrakcija i prerada minerala (kamenolomi, asfaltne baze, površinski kopovi, rudnici, šljunkare, itd.), drvna i drvoprerađivačka industrija, proizvodnja i prerada plastičnih masa, energetska industrija (elektrane, prijenosi, trafo-stanice), i mnoge druge industrije koje ovdje nisu spomenute.

Ako trebate rješavati tretman bilo koje vrste otpadnih voda, kontaktirajte nas. Mi ćemo vam predložiti najoptimalnije i najpovoljnije rješenje, a sve u skladu sa relevantnom legislativom i standardima struke. Consulting je besplatan.

AGM - eco solutions: Video - Ugradnja opreme

AGM - eco solutions: Slike ugradnje opreme

Facebook Like Button

bottom of page