Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

AGM - eco solutions / tretman otpadnih voda

Tehnologija, consulting, oprema i sve ostalo za tretman otpadnih voda

*** Ekskluzivni i ovlašteni distributer opreme robne marke ISEA Italija

AGM - eco solutions

PRIMJENA OPREME ZA TRETMAN OTPADNIH VODA

Prema namjeni objekata u mogućnosti smo rješavati otpadne vode za:


1. stambene objekte svih veličina,

2. stambeno – poslovne objekte,

3. poslovne objekte svih namjena,

4. naselja,

5. proizvodne i uslužne obrte,

6. proizvodna i uslužna preduzeća i pogone.


Na osnovu vaših realnih potreba, uradićemo validne proračune, i predložiti vam rješenje i opremu za tretman otpadnih voda koje će biti u skladu sa općeprihvaćenim standardima i relevantnom legislativom i naravno, bazirano na najboljim raspoloživim tehnikama (BAT - Best Available Technique) i Najboljim raspoloživim praksama (BAP - Best Available Practices), i koje će biti optimalno, adekvatno i po, zasigurno, najnižim cijenama na bosanskohercegovačkom tržištu, i to ne samo kada je u pitanju cijena opreme, nego i sa najnižim troškovima eksploatacije i održavanja.


RJEŠENJA TRETMANA OTPADNIH VODA PO VRSTI I MJESTU NASTANKA :


- Rješenja tretmana kućanskih otpadnih voda (Domestic Wastewater) i komunalnih otpadnih voda (Municipal Wastewater) i oborinskih otpadnih voda za objekte i komplekse objekata namijenjene za stanovanje: obiteljske kuće, vile, vikendice, planinske kolibe, stambene zgrade, resorte, stambene komplekse, apartmanska i vikend naselja, i sela i naselja, itd., 

- Rješenja tretmana komunalnih otpadnih voda (Municipal Wastewater), sivih i crnih otpadnih voda i oborinskih otpadnih voda za škole, vrtiće, đačke i studentske domove, univerzitetske kampuse, izbjegličke centre i ostale institucije svih mogućih namjena, za objekte proizvodnih i uslužnih obrta i proizvodnih i uslužnih preduzeća i to svih vrsta i djelatnosti, itd.,

- Rješenja tretmana svih vrsta otpadnih voda koje se produciraju kod objekata, kao npr. komunalnih otpadnih voda (Municipal Wastewater), sivih otpadnih voda iz kuhinja restorana i šankova barova i kafea, iz praonica motornih vozila, i oborinskih otpadnih voda za benzinske pumpe, autoservise, autopraonice, plinske stanice, itd., 

- Rješenja tretmana različitih vrsta otpadnih voda koje se produciraju korištenjem različitih objekata prometne infrastrukture, kao npr. tretman komunalnih otpadnih voda (Municipal Wastewater), sivih otpadnih voda iz kuhinja restorana i šankova barova i kafea, i oborinskih otpadnih voda za granične prelaze, naplatne rampe na autocestama, za odmorišta na autocestama, odnosno tretman oborinskih otpadnih voda za parkinge, tunele, mostove i autoceste, itd., 

- Rješenja tretmana različitih vrsta otpadnih voda koje se produciraju korištenjem različitih objekata sportske, rekreativne i religijiske

infrastrukture, kao npr. tretman komunalnih otpadnih voda (Municipal

Wastewater), sivih otpadnih voda iz kuhinja restorana i šankova barova i kafea, i oborinskih otpadnih voda za sportske dvorane, stadione, plaže, vodene parkove, marine, vjerske centre i bogomolje, samostane, svetišta, parkove, itd.,

- Rješenja tretmana različitih vrsta otpadnih voda koje se produciraju korištenjem različitih proizvodnih i uslužnih objekata i tehnološke opreme u obrtima i preduzećima, kao npr. tretman komunalnih otpadnih voda (Municipal Wastewater), sivih otpadnih voda iz kuhinja restorana i šankova barova i kafea, oborinskih otpadnih voda, i naravno tehnoloških otpadnih voda za najrazličiteije vrste industrije i djelatnosti. Spomenuti ćemo ovdje neke industrije. Između mnogih, to su turizam, ugostiteljstvo, zatim to su stočarstvo, peradarstvo, uzgoj ribe, prehrambena industrija (destilerije, pivovare, vinarije, prerada voća i povrća, mlinovi i silosi za žito, mljekarska industrija, prerada kafe, pekarstvo, konditorska industrija, klaonička industrija, prerada mesa i ribe, itd.), kožarska industrija, tekstilna industrija, duhanska industrija, metalska i metaloprerađivačka industrija, metalurgija, petrohemijska industrija, ekstrakcija i prerada minerala (kamenolomi, asfaltne baze, površinski kopovi, rudnici, šljunkare, itd.), drvna i drvoprerađivačka industrija, proizvodnja i prerada plastičnih masa, energetska industrija (elektrane, prijenosi, trafo-stanice), i mnoge druge industrije koje ovdje nisu spomenute.

Ako trebate rješavati tretman bilo koje vrste otpadnih voda, kontaktirajte nas. Mi ćemo vam predložiti najoptimalnije i najpovoljnije rješenje, a sve u skladu sa relevantnom legislativom i standardima struke. Consulting je besplatan.

AGM - eco solutions: Video - Ugradnja opreme

AGM - eco solutions: Slike ugradnje opreme

Facebook Like Button