top of page

OPREMA ZA TRETMAN OTPADNIH VODA


U našem programu imamo vrlo široku i paletu različitih uređaja i sistema za

tretman različitih vrsta otpadnih voda, kao što su:


1. Separatori ulja, masti, naftnih derivata i ostalih lakih tekućina za tretman

najčešće oborinskih otpadnih voda, ali i određenih vrsta industrijskih i

tehnoloških otpadnih voda:

1.1. Standardni gravitacijski separatori ulja,

1.2. Separatori ulja sa koalescentnim filterom,

1.3. Separatori ulja sa koalescentnim filterom i automatskim zatvaračem,

1.4. Separatori ulja sa koalescentnim filterom i By-passom,

1.5. Separatori ulja sa koalescentnim filterom, automatskim zatvaračem

i By- passom.

1.6. Svaka od navedenih vrsta separatora ulja dodatno može imati ugrađen

              alarm za dojavu nivoa ulja i/ili sedimentnog taloga.

Separatori ulja, ovisno o vrsti otpadne vode, ovisno o intenzitetu tereta

zagađenja u otpadnoj vodi i ovisno o kapacitetu (veličini) separatora imaju

različit dizajn odnosno konstrukcijsko rješenje. Tako imamo samostojeće

vertikalne i samostojeće horizontalne separatore cilindričnog oblika, koji

mogu biti jednokomorni, dvokomorni, trokomorni i višekomorni.

 

2. Mastolovi / pjeskolovi su separatori ulja, masti i ostalih lakih tekućina

organskog porijekla kao i različitih sedimentnih tvari koji se koriste za

tretman otpadnih voda koje se produciraju u različitim ugostiteljskim

objektima kao što su kuhinje restorana, kantine, restorani brze hrane, zatim

šankovi barova, kafe-barovi, zatim u praonice veša u smještajnim objektima i

slično.

Mastolovi, kao i kod separatora ulja, ovisno o vrsti otpadne vode, ovisno o

intenzitetu tereta zagađenja u otpadnoj vodi i ovisno o kapacitetu (veličini)

imaju različit dizajn odnosno konstrukcijsko rješenje. Tako imamo

samostojeće vertikalne i samostojeće horizontalne mastolove cilindričnog

oblika, koji mogu biti jednokomorni, dvokomorni, trokomorni i višekomorni.

 

3. Septičke biološke jame za tretman kućanskih otpadnih voda koje mogu biti

dvokomorne, trokomorne i višekomorne. Koriste se najčešće za tretman

kućanskih voda za vikendice i obiteljske kuće u kojima se povremeno boravi,

ili koje nemaju priključak na električnu energiju. Kod svih septičkih

bioloških jama radi povećanja efikasnosti tretmana primjenjujemo IFAS

tehnologiju.

 

 4. Biološki uređaji i sistemi za tretman kućanskih i komunalnih otpadnih voda

koriste se za adekvatno pročišćavanje ovih vrsta otpadnih voda nakon čega

se dobijeni efluent može upustiti u prirodni recipijent druge kategorije. Kod

ovih uređaja i sistema, ovisno o namjeni i kapacitetu istih radi postizanja što

bolje efikasnosti primjenjujemo CBD tehnologiju, Finu aeraciju preko

membranskih difuzora, IFAS tehnologiju i CASS tehnologiju. Upotreba ovih

uređaja je vrlo široka, to su individulani objekti za povremeno i stalno

stanovanje, stambene zgrade, stambeno poslovni objekti, poslovni objekti,

obrti, industrijski pogoni i objekti i stambena naselja.

Ovi uređaji ovisno o vrsti otpadne vode, ovisno o intenzitetu tereta zagađenja

u otpadnoj vodi, i prevashodno ovisno o njihovom kapacitetu i vrsti i

složenosti primijenjene aktivne tehnologije imaju konstrukcijska rješenja,

odnosno dizajn. Tako jednostavniji uređaji manjeg kapaciteta mogu biti

dvokomorni, pa sve do velikih kompleksnih postrojenja koja mogu imati veliki

broj komora.


5. Crpne stanice za podizanje različitih vrsta otpadnih voda čije rzvrstavanje

ovisi o vrsti otpadne vode koju trebaju podići. To su Crpne stanice za

podizanje oborinskih otpadnih voda, zatim za podizanje sanitarnih otpadnih

voda i stanice za podizanje fekalnih otpadnih voda. Sve ove crpne stanice

mogu ovisno o potrebi imati različitu veličinu prihvatnog segmenta i mogu

imati ugrađene jednu, dvije ili više crpnih pumpi koje su namijenjene baš za

tu vrstu otpadne vode koju treba podići.


6. Spremnici za vodu, druge različite tekućine i ostalo, koji mogu biti vertkalni

ili horizontalni, a kapaciteta i dizajna ovisno o konkretnoj potrebi kupci. 

AGM - eco solutions: Video - Ugradnja opreme

AGM - eco solutions: Slike ugradnje opreme

Facebook Like Button

bottom of page