AGM - eco solutions / tretman otpadnih voda      

Tehnologija, consulting, oprema i sve ostalo za tretman otpadnih voda

*** Ekskluzivni i ovlašteni distributer opreme robne marke ISEA Italija 

OPREMA ZA TRETMAN OTPADNIH VODAU našem programu imamo vrlo široku i paletu različitih uređaja i sistema za 


tretman različitih vrsta otpadnih voda, kao što su:1. Separatori ulja, masti, naftnih derivata i ostalih lakih tekućina za tretman


    najčešće oborinskih otpadnih voda, ali i određenih vrsta industrijskih i 


    tehnoloških otpadnih voda:


    1.1. Standardni gravitacijski separatori ulja,


    1.2. Separatori ulja sa koalescentnim filterom,


    1.3. Separatori ulja sa koalescentnim filterom i automatskim zatvaračem,


    1.4. Separatori ulja sa koalescentnim filterom i By-passom,


    1.5. Separatori ulja sa koalescentnim filterom, automatskim zatvaračem

  

           i By- passom.

 

    1.6. Svaka od navedenih vrsta separatora ulja dodatno može imati ugrađen 


           alarm za dojavu nivoa ulja i/ili sedimentnog taloga.


Separatori ulja, ovisno o vrsti otpadne vode, ovisno o intenzitetu tereta


zagađenja u otpadnoj vodi i ovisno o kapacitetu (veličini) separatora imaju


različit dizajn odnosno konstrukcijsko rješenje. Tako imamo samostojeće 


vertikalne i samostojeće horizontalne separatore cilindričnog oblika, koji


mogu biti jednokomorni, dvokomorni, trokomorni i višekomorni.
2. Mastolovi / pjeskolovi su separatori ulja, masti i ostalih lakih tekućina


   organskog porijekla kao i različitih sedimentnih tvari koji se koriste za 


   tretman otpadnih voda koje se produciraju u različitim ugostiteljskim 


   objektima kao što su kuhinje restorana, kantine, restorani brze hrane, zatim 


   šankovi barova, kafe-barovi, zatim u praonice veša u smještajnim objektima i


   slično. 


Mastolovi, kao i kod separatora ulja, ovisno o vrsti otpadne vode, ovisno o 


intenzitetu tereta zagađenja u otpadnoj vodi i ovisno o kapacitetu (veličini) 


imaju različit dizajn odnosno konstrukcijsko rješenje. Tako imamo 


samostojeće vertikalne i samostojeće horizontalne mastolove cilindričnog


oblika, koji mogu biti jednokomorni, dvokomorni, trokomorni i višekomorni.
3. Septičke biološke jame za tretman kućanskih otpadnih voda koje mogu biti


   dvokomorne, trokomorne i višekomorne. Koriste se najčešće za tretman 


   kućanskih voda za vikendice i obiteljske kuće u kojima se povremeno boravi,


   ili koje nemaju priključak na električnu energiju. Kod svih septičkih 


   bioloških jama radi povećanja efikasnosti tretmana primjenjujemo IFAS 


   tehnologiju.
4. Biološki uređaji i sistemi za tretman kućanskih i komunalnih otpadnih voda


    koriste se za adekvatno pročišćavanje ovih vrsta otpadnih voda nakon čega


    se dobijeni efluent može upustiti u prirodni recipijent druge kategorije. Kod 


    ovih uređaja i sistema, ovisno o namjeni i kapacitetu istih radi postizanja što

 

    bolje efikasnosti primjenjujemo CBD tehnologiju, Finu aeraciju preko 


    membranskih difuzora, IFAS tehnologiju i CASS tehnologiju. Upotreba ovih 


    uređaja je vrlo široka, to su individulani objekti za povremeno i stalno 


    stanovanje, stambene zgrade, stambeno poslovni objekti, poslovni objekti,


    obrti, industrijski pogoni i objekti i stambena naselja. 


Ovi uređaji ovisno o vrsti otpadne vode, ovisno o intenzitetu tereta zagađenja 


u otpadnoj vodi, i prevashodno ovisno o njihovom kapacitetu i vrsti i 


složenosti primijenjene  aktivne tehnologije imaju konstrukcijska rješenja, 


odnosno dizajn. Tako jednostavniji uređaji manjeg kapaciteta mogu biti 


dvokomorni, pa sve do velikih kompleksnih postrojenja koja mogu imati veliki


broj komora.
5. Crpne stanice za podizanje različitih vrsta otpadnih voda čije rzvrstavanje 


    ovisi o vrsti otpadne vode koju trebaju podići. To su Crpne stanice za 


    podizanje oborinskih otpadnih voda, zatim za podizanje sanitarnih otpadnih 


    voda i stanice za podizanje fekalnih otpadnih voda. Sve ove crpne stanice 


    mogu ovisno o potrebi imati različitu veličinu prihvatnog segmenta i mogu 


    imati ugrađene jednu, dvije ili više crpnih pumpi koje su namijenjene baš za 


    tu vrstu otpadne vode koju treba podići.
6. Spremnici za vodu, druge različite tekućine i ostalo, koji mogu biti vertkalni


    ili horizontalni, a kapaciteta i dizajna ovisno o konkretnoj potrebi kupci.