top of page

SEPTIČKA BIO JAMA - TIP IMHOFF

SEPTIČKA BIO JAMA (2 – 150 ES) - tip IMHOFF

SEPTIČKA BIO JAMA - izrađena od polietilena, kao jedinstvena cjelina sa središnjim otvorom na vrhu, za koji je predviđen


nepropusni poklopac s navojima. Središnji otvor namijenjen je za kontrolu, te za odstranjivanje otpada i mulja. U


unutrašnjosti biološke jame nalazi se konusni lijevak od PVC-a promjera (ovisno o veličini i kapacitetu jame), sa ljevkastim


završetkom za izlazak pročišćenih voda od PVC-a, promjera (ovisno o veličini jame) s gumenom (NEOPREN) vanjskom brtvom


i odlijevak -T- oblika za ispust pročišćenih voda. Ovaj se proizvod koristi za potrebe stanovnika sa potrošnjom vode od 100 do


400 l/osobi, a izveden je od reciklirajućeg materijala.


Preporučuje se za sakupljanje kućnih otpadnih (sanitarnih) voda. Potrebno je osigurati odvoz organskog taloga, koji ostaje


u jami nakon fizičkog (taloženja) i biološkog procesa. Na upit potrošača moguće je ugraditi naglavak za ozračivanje.


Koristi se kao predtretman u slučaju gdje postoji kanalizacijski kolektor.


Namjena: uređaj za tretman otpadnih voda stambenih objekata (vikendice, kamp-kućice, montažni objekti), itd.

TIPOVI SEPTIČKIH BIO JAMA:

Šifra         Proizvod                       EBS        D          v     Kapac.      A Vsed     V   dig    Oul    Oiz      Težina    H     ul       H    iz

                                                       (E.S.)    (cm)     (cm)      (lit)       (cm)       (m3)       (m3) 

(mm)      (mm)       (kg)      (cm)       (cm)

0104    BIO   FAMILY   1500                             5   120   150   1500   40   0.41   1.10   125   125   62   128   123

0105    BIO FAMILY     2000                           10   120   190   2000   40   0.68   1.22   125   125   83   168   163

Šifra     Proizvod     EBS   D      v    Kapac.   a   b       Vsed     Vdig   H   ul       H iz   Oul        Oiz   Težina

(E.S.)     (cm)    (cm)    (lit)    (mm)   (mm)     (m3)   (m3)     (cm)     (cm)    (mm)    (mm)      (kg)

0170      BIO TOP 3000      10-15    160   185   3000     200   400   0.8   2.0   147    142    125   125     106

0171      BIO TOP 4000      15-20    160   235   4000     200   400   1.2   3.0   197    192    125   125     136

0172      BIO TOP 5000      20-30    190   215   5000     200   400   1.6   4.0   177    172    160   160     166

0173      BIO TOP 6000      30-40    190   255   6000     200   400   2.0   5.0   217    212    160   160     210

0174      BIO TOP 8000      40-50    220   260   8000     200   400   2.6   6.5   211    206    160   160     278

0175      BIO TOP 9000      50-70    220   285   9000     200   400   3.2   7.6   236    231    160   160     330

0176      BIO TOP 10000    70-100  220   310   10000   200   400   4.0   7.7   261    256    160   160     405

Septička Bio jama je usklađena sa zahtjevima norme BAS EN 12255-4:2004 (EN12255-4:2002) i norme

BAS EN 12566-1/A1:2005(EN 12566-1:2000/A1:2003).


ISEA daje jamstvo za svaku instaliranu SEPTIČKU BIO JAMU: odstranjivanje taložnih tvari >90% odstranjivanje


organskih sastojaka ~50%.


Bitno je provjeravati i svakih šest mjeseci osigurati odvoz suvišnog mulja od strane nadležne organizacije,

da nataložene tvari ne bi uzrokovale zastoj protoka i samim time moguće anaerobne procese.


Proizvođač zadržava pravo izmjena opisanih tehničkih karakteristika.

Kontakt-forma

Početna

Kontakt-info

Na vrh

Nazad

AGM - eco solutions: Video - Ugradnja opreme

AGM - eco solutions: Slike ugradnje opreme

Facebook Like Button

Twitter Follow Button

Google +1 Button

bottom of page