AGM - eco solutions / tretman otpadnih voda      

Tehnologija, consulting, oprema i sve ostalo za tretman otpadnih voda

*** Ekskluzivni i ovlašteni distributer opreme robne marke ISEA Italija 

                                       AGM - eco solutions
Aktivni sklopovi - dijelovi za opremu za tretman otpadnih voda

To su razni aktivni električni i drugi sklopovi koji se ugrađuju u različitu opremu za tretman otpadnih voda da bi uređaji i sistemi za tretman otpadnih voda učinkovito i kvalitetno vršili svoju primarnu funkciju.
Ovisno o vrsti, teretu zagađenja i količini otpadne vode vrši se odabir i ugradnja ovih sklopova odnosno dijelova.
Istovremeno ove aktivne sklopove i dijelove imamo u ponudi za naše klijente, jer se ovisno o složenosti uslova eksploatacije uređaja i opreme za tretman otpadnih voda ovi aktivni sklopovi vrmenom troše i potrebno ih je redovito održavati odnosno promijeniti.

Tako smo za naše lojalne i buduće klijente obezbijedili da sve ove aktivne sklopove uvijek imamo na našem lageru. To su:

1. Kolascentni filteri za razne separatore ulja, masti i naftnih derivata,
2. Integrisani biološki akumulator / aktivator (IFAS Technology),
3. Coarse Bubble Diffuser / difuzor grubih mjehurića,
4. Disc Diffuser / disk difuzori sa difuznom memmbranom za finu aeraciju,
5. Tube Diffuser / cijevni difuzori sa difuznom membranom za finu aeraciju,
6. Linearni niskotlačni kompresori / aeratori za finu aeraciju,
7. Vortex niskotlačni kompresori / aeratori za aeraciju većeg kapaciteta,
8. Alarm za servisne intervale i prekid rada niskotlačnih kompresora/aeratora
9. Alarm za nivo ulja i / ili nivo mulja u separatoru ulja, masti i naftnih derivata,