AGM - eco solutions / tretman otpadnih voda      

Tehnologija, consulting, oprema i sve ostalo za tretman otpadnih voda

*** Ekskluzivni i ovlašteni distributer opreme robne marke ISEA Italija 

Sredstva za efikasniji rad uređaja za tretman otpadnih voda

Koncentrati dobrih, nepatogenih mikroorganizama za uklanjanje i sprečavanje pojave neugodnih mirisa, za efikasniji rad i ubrzavanje procesa razgradnje organskog otpada u septičkim jamama, biološkim uređajima, mastolovima i crpnim stanicama, uz smanjenje  količine nataloženog organskog mulja i do 5 puta, što značajno odlaže proces čišćenja ovih uređaja i snižava troškove održavanja. 

1.  Microlife DCD006  -  Superiorni biološki rastvarač


   * koristi se za brzo pokretanje i podizanje efikasnosti postrojenja za

     tretman komunalnih i kućanskih otpadnih voda


2.  Microlife DCD063  -  Biološki rastvarač


   * koristi se za septičke jame, biološke urađaje za tretman otpadnih voda i

     za crpne stanice


3. Microlife LCD002  -  Biološki rastvarač


   * koristi se za razgradnju nakupina masti u mastolovima, u kuhinjama

     restorana i za bolju protočnost cijevi u odvodnim sistemima


4. Microlife DCB019  -  Biosanacijski proizvod


   * koristi se za sanaciju površina na koje su se prosuli ulja, masti i ostali 

     naftni derivati


5. Hlorne tablete za dezinfekciju otpadnih voda


   * koristi se za dezinfekciju efluenta u septičkim jamama i biološkim

     uređajima za tretman otpadnih voda