top of page

Sredstva za puno efikasniji rad uređaja za tretman otpadnih voda ...

Sredstva za efikasniji rad uređaja za tretman otpadnih voda

 

Koncentrati dobrih, nepatogenih mikroorganizama za uklanjanje i sprečavanje pojave neugodnih mirisa, za efikasniji rad i ubrzavanje procesa razgradnje organskog otpada u septičkim jamama, biološkim uređajima, mastolovima i crpnim stanicama, uz smanjenje količine nataloženog organskog mulja i do 5 puta, što značajno odlaže proces čišćenja ovih uređaja i snižava troškove održavanja. 

* koristi se za brzo pokretanje i podizanje efikasnosti postrojenja za

tretman komunalnih i kućanskih otpadnih voda

* koristi se za septičke jame, biološke urađaje za tretman otpadnih voda i

za crpne stanice

* koristi se za razgradnju nakupina masti u mastolovima, u kuhinjama

restorana i za bolju protočnost cijevi u odvodnim sistemima

* koristi se za sanaciju površina na koje su se prosuli ulja, masti i ostali

naftni derivati

 * koristi se za dezinfekciju efluenta u septičkim jamama i biološkim

uređajima za tretman otpadnih voda 

bottom of page