Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

AGM - eco solutions / tretman otpadnih voda

Tehnologija, consulting, oprema i sve ostalo za tretman otpadnih voda

*** Ekskluzivni i ovlašteni distributer opreme robne marke ISEA Italija

Sredstva za efikasniji rad uređaja za tretman otpadnih voda

 

Koncentrati dobrih, nepatogenih mikroorganizama za uklanjanje i sprečavanje pojave neugodnih mirisa, za efikasniji rad i ubrzavanje procesa razgradnje organskog otpada u septičkim jamama, biološkim uređajima, mastolovima i crpnim stanicama, uz smanjenje količine nataloženog organskog mulja i do 5 puta, što značajno odlaže proces čišćenja ovih uređaja i snižava troškove održavanja. 

* koristi se za brzo pokretanje i podizanje efikasnosti postrojenja za

tretman komunalnih i kućanskih otpadnih voda

* koristi se za septičke jame, biološke urađaje za tretman otpadnih voda i

za crpne stanice

* koristi se za razgradnju nakupina masti u mastolovima, u kuhinjama

restorana i za bolju protočnost cijevi u odvodnim sistemima

* koristi se za sanaciju površina na koje su se prosuli ulja, masti i ostali

naftni derivati

 * koristi se za dezinfekciju efluenta u septičkim jamama i biološkim

uređajima za tretman otpadnih voda