top of page

TROKOMORNA SEPTIČKA JAMA TIP ISEA


TROKOMORNA SEPTIČKA JAMA (4 – 100 ES)

         Trokomorna septička jama je izrađena od polietilena, sa središnjim otvorom na vrhu, za koji

 

         je predviđen nepropusni poklopac s navojima.

         

         Središnji otvor namijenjen je za kontrolu, te za odstranjivanje otpada i mulja. Bočni otvor predviđen

je za kontrolu. U unutrašnjosti septičke jame nalazi se ulazna cijev od PVC-a, te izlazni odljevak od

 

         PVC-a, sa gumenom vanjskom brtvom za ispust pročišćenih voda.

 

         Trokomorna septička jama koristi se za objekte gdje ne postoji konstantan dotok otpadne vode

 

          (vikendice), odnosno gdje ne postoji mogućnost priključka električne energije. Također se koristi

 

          kao predtretman u slučaju gdje postoji kanalizacijski kolektor. Namjenjena je stambenim objektima

 

          (vikendice, izolirani stambeni objekti), i slično.

 

          Dimenzioniranje septičke jame - osnovni podatak za dimenzioniranje septičke jame je volumen iste

 

          (vu = q x tr), postignut na način da se zadovolji period potreban za taloženje. U projektnoj fazi bitna je

 

          uloga odnosa površine presjeka i korisnog volumena.

 

          Ovisno o potrebama projektanata odnosno investitora u ponudi imamo dvokomorne, trokomorne

 

         i četverokomorne septičke jame.

 

 

                                                 TROKOMORNA SEPTIČKA JAMA - TIPOVI

Šifra           Proizvod       Korisnik         Kapac.         š      d   v    H     ul    H    iz    Oul     Oiz     Težina 

(E.S.)    (m3)     (cm)     (cm)       (cm)      (cm)      (cm)     (mm)      (mm)       (kg)

0213       PC 1         5        1.5    100    250     95      62       58      110     110       75

0214       PC 2        10       3.0    128    250    123     99       96      110     110      125

0313/1   1600         15       4.8    120    380    160    125    120      125     125      195

0314      2000         20       6.0    120    380    200    175     170     160     160      260

0315      3000         30       9.0     160   490    160    125     120     160     160      320

0316      4000         40     12.0    160    490    200    175     170     160     160      350

0316/5   5000         50     15.0    160    490    240    215     210     160     160      440

0317      6000         60     18.0    215    650    215    173     168     160     160      550

0318      8000         80      24.0   215    650    260    217      212    160     160      620

0319      10000       100    30.0   215    650    300    251      246    160     160      810

        Septička jama je usklađena sa zahtjevima norme BAS EN 12255-4:2004 (EN 12255-4:2002) i norme


        BAS EN 12566-1/A1:2005 (EN 12566-1:2000/A1:2003).

 

        ISEA daje garanciju za odstranjivanje plivajućih tvari > 90% . ISEA daje jamstvo za odstranjivanje

 

         taložnih tvari > 70%.

 

         Bitno je provjeravati i svakih šest mjeseci osigurati odvoz suvišnog mulja od strane nadležne organizacije,

         da nataložene tvari ne bi uzrokovale zastoj protoka i samim time moguće anaerobne procese.


         Proizvođač zadržava pravo izmjena opisanih tehničkih karakteristika.

Kontakt-forma

Početna

Kontakt-info

Na vrh

Nazad

AGM - eco solutions: Video - Ugradnja opreme

AGM - eco solutions: Slike ugradnje opreme

Facebook Like Button

Twitter Follow Button

Google +1 Button

bottom of page