AGM - eco solutions / tretman otpadnih voda      

Tehnologija, consulting, oprema i sve ostalo za tretman otpadnih voda

*** Ekskluzivni i ovla?teni distributer opreme robne marke ISEA Italija 

POLI 1 -Sistem - Konfiguracija - Bioloski uredj...

Ugradnja razlicitih sistema uredjaja na bazi aktivnog mulja sa dodatnom aeracijom TIP POLI 1 kapaciteta 50 - 200 E.S.
 
1 - 26 of 26 Photos
Rss_feed