top of page

AGM - eco solutions / DESIGN OPREME

 

DESIGN NEKIH OD MNOŠTVA TIPSKIH, PREFABRICIRANIH I NAMJENSKI RAZVIJENIH

UREĐAJA I POSTROJENJA, SISTEMA I KONFIGURACIJA - RJEŠENJA U SKLADU

SA RELEVANTNOM LEGISLATIVOM, ČIME SE POSTIŽE ADEKVATAN I OPTIMALAN

TRETMAN RAZLIČITIH VRSTA OTPADNIH VODA PO NAJPOVOLJNIJIM CIJENAMA (3D CRTEŽI) :

 

- SIVIH OTPADNIH VODA,

- OBORINSKIH OTPADNIH VODA,

- KUĆANSKIH OTPADNIH VODA (DOMESTIC WASTEWATER),

- KOMUNALNIH OTPADNIH VODA (MUNICIPAL WASTEWATER),

- RAZLIČITIH VRSTA INDUSTRIJSKIH I TEHNOLOŠKIH OTPADNIH VODA

 

Ovo su primjeri bazičnog ili najčešće korištenog oblika uređaja, ali smo u mogućnosti našim klijentima ponuditi svaki naš uređaj u varijanti - skrojeno po želji kupca, što znači da se sve dimenzije uređaja: diametri, visine, dužine i širine, kao i diametri i visine otvora sa poklopcima mogu prilagoditi specifičnim potrebama kupaca. Svi aktivni dijelovi i sklopovi koji se ugrađuju u uređaje su najvišeg kvaliteta. 

AGM - eco solutions: Video - Ugradnja opreme

AGM - eco solutions: Slike ugradnje opreme

Facebook Like Button

bottom of page