Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

AGM - eco solutions / tretman otpadnih voda

Tehnologija, consulting, oprema i sve ostalo za tretman otpadnih voda

*** Ekskluzivni i ovlašteni distributer opreme robne marke ISEA Italija

AGM - eco solutions / DESIGN OPREME

 

DESIGN NEKIH OD MNOŠTVA TIPSKIH, PREFABRICIRANIH I NAMJENSKI RAZVIJENIH

UREĐAJA I POSTROJENJA, SISTEMA I KONFIGURACIJA - RJEŠENJA U SKLADU

SA RELEVANTNOM LEGISLATIVOM, ČIME SE POSTIŽE ADEKVATAN I OPTIMALAN

TRETMAN RAZLIČITIH VRSTA OTPADNIH VODA PO NAJPOVOLJNIJIM CIJENAMA (3D CRTEŽI) :

 

- SIVIH OTPADNIH VODA,

- OBORINSKIH OTPADNIH VODA,

- KUĆANSKIH OTPADNIH VODA (DOMESTIC WASTEWATER),

- KOMUNALNIH OTPADNIH VODA (MUNICIPAL WASTEWATER),

- RAZLIČITIH VRSTA INDUSTRIJSKIH I TEHNOLOŠKIH OTPADNIH VODA

 

Ovo su primjeri bazičnog ili najčešće korištenog oblika uređaja, ali smo u mogućnosti našim klijentima ponuditi svaki naš uređaj u varijanti - skrojeno po želji kupca, što znači da se sve dimenzije uređaja: diametri, visine, dužine i širine, kao i diametri i visine otvora sa poklopcima mogu prilagoditi specifičnim potrebama kupaca. Svi aktivni dijelovi i sklopovi koji se ugrađuju u uređaje su najvišeg kvaliteta. 

AGM - eco solutions: Video - Ugradnja opreme

AGM - eco solutions: Slike ugradnje opreme

Facebook Like Button