AGM - eco solutions / tretman otpadnih voda      

Tehnologija, consulting, oprema i sve ostalo za tretman otpadnih voda

*** Ekskluzivni i ovlašteni distributer opreme robne marke ISEA Italija 

AGM - eco solutions  /  DESIGN OPREME                                                                                                                                                                 

DESIGN NEKIH OD MNOŠTVA TIPSKIH, PREFABRICIRANIH I NAMJENSKI RAZVIJENIH

UREĐAJA I POSTROJENJA, SISTEMA I KONFIGURACIJA - RJEŠENJA U SKLADU

SA RELEVANTNOM LEGISLATIVOM, ČIME SE POSTIŽE ADEKVATAN I OPTIMALAN

TRETMAN RAZLIČITIH VRSTA OTPADNIH VODA PO NAJPOVOLJNIJIM CIJENAMA (3D CRTEŽI) :


         -  SIVIH OTPADNIH VODA,


         -  OBORINSKIH OTPADNIH VODA,


         -  KUĆANSKIH OTPADNIH VODA (DOMESTIC WASTEWATER),


         -  KOMUNALNIH OTPADNIH VODA (MUNICIPAL WASTEWATER),


         -  RAZLIČITIH VRSTA INDUSTRIJSKIH I TEHNOLOŠKIH OTPADNIH VODA 


Ovo su primjeri bazičnog ili najčešće korištenog oblika uređaja, ali smo u mogućnosti našim klijentima ponuditi svaki naš uređaj u varijanti - skrojeno po želji kupca, što znači da se sve dimenzije uređaja: diametri, visine, dužine i širine, kao i diametri i visine otvora sa poklopcima mogu prilagoditi specifičnim potrebama kupaca. Svi aktivni dijelovi i sklopovi koji se ugrađuju u uređaje su najvišeg kvaliteta.