Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

AGM - eco solutions / tretman otpadnih voda

Tehnologija, consulting, oprema i sve ostalo za tretman otpadnih voda

*** Ekskluzivni i ovlašteni distributer opreme robne marke ISEA Italija

Linearni niskotlačni kompresori - aeratori za finu, dodatnu aeraciju


LINEARNI ENVIRO ET SERIES - NISKOTLAČNI KOMPRESORI AERATORI ZA FINU / DODATNU AERACIJU


To su niskotlačni linearni bezuljni kompresori male snage i sa niskim utroškom električne energije koji proizvode zrak niskog pritiska za ubacivanje preko različitih difuzora zraka u otpadne vode.


Osnovna primjena jeste fina odnosno dodatna aeracija kod bioloških - aerobnih sistema za tretman otpadnih voda različitog porijekla.

Aeracija otpadnih voda odvija se u komorama koje se nazivaju Bio reaktori - to je ubrzavanje procesa oksidacije organskog otpada ubacivanjem u otpadnu vodu velikih količina zraka u obliku mikro-mjehurića pomoću niskotlačnih kompresora i odgovarajućih difuznih membrana sa odgovarajućom automatskom elektronikom za vođenje procesa aeracije.


U ponudi imamo više modela ovih aeratora:


1. Model ET30:

- protok zraka 30,0 l/min, pritisak 0,15 bara, potrošnja el.enrgije 25 W, buka 40,0 db


2. Model ET40:

- protok zraka 40,0 l/min, pritisak 0,15 bara, potrošnja el.enrgije 30 W, buka 40,0 db


. Model ET60:

- protok zraka 60,0 l/min, pritisak 0,10 bara, potrošnja el.enrgije 55 W, buka 40,0 db


4. Model ET80:

- protok zraka 80,0 l/min, pritisak 0,10 bara, potrošnja el.enrgije 85 W, buka 40,0 db


5. Model ET100:

- protok zraka 100,0 l/min, pritisak 0,10 bara, potrošnja el.enrgije 105 W, buka 45,0 db


6. Model ET120:

- protok zraka 120,0 l/min, pritisak 0,10 bara, potrošnja el.enrgije 125 W, buka 45,0 db


7. Model ET150:

- protok zraka 150,0 l/min, pritisak 0,15 bara, potrošnja el.enrgije 125 W, buka 45,0 db


8. Model ET200:

- protok zraka 200,0 l/min, pritisak 0,15 bara, potrošnja el.enrgije 210 W, buka 46,0 db